Μελέτη AM,DSB,SSB διαμορφωμένου σήματος και ανάλυση αυτών σε περιβάλλον Matlab

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη AM,DSB,SSB διαμορφωμένου σήματος και ανάλυση αυτών σε περιβάλλον Matlab

Θραψανιωτάκης, Λεωνίδας

Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι ένα μέρος του ερευνητικού ποσοστού εύρεσης των κατάλληλων θεωριών σχετικά με το AM κατά πλάτος διαμορφωμένο σήμα,DSB,SSB η οποία έχει ως προοπτική να καταλάβουμε τι σημαίνουν οι λέξεις (διαμόρφωση, αποδιαμόρφωση, κωδικοποίηση, αποκωδικοποίηση). Σαν στόχο έχουμε την εφαρμογή του AM,DSB,SSB σήματος στο περιβάλλον matlab το οποίο αποτελεί και ένα από τα καλύτερα προγράμματα βασισμένα πάνω στα μαθηματικά. Στην συνέχεια η εύρεση των χαρακτηριστικών και αναφορών για τα σήματα αναδεικνύει μια βασική λεπτομέρεια η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή κάθε είδους μεθόδου για την τελική μορφή του σήματος. Σύμφωνα με τους τύπους και τα κυκλώματα που έχουν τα σήματα βασίζουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των αποτελεσμάτων με κύριο στόχο την μετάδοση και την έξοδο από την γραμμή. Οι προοπτικές που έχουν τα σήματα είναι να φτάσουν σωστά στον προορισμό τους, όσο γίνεται στον σωστό χρόνο και στις σωστές συχνότητες έτσι ώστε να έχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα σε σχέση με την απεικόνισή τους. Για τα σήματα διπλής πλευρικής ζώνης σε σχέση με τα απλής πλευρικής ζώνης, έχουμε και τις απαιτούμενες διαφορές μεταξύ των σημάτων αυτών, όπως επίσης και για την διαμόρφωση πλάτους έχουμε την απλή μορφή διαμόρφωσης ως προς τη συνέχεια του σήματος μέχρι την αποδιαμόρφωση. Το τελικό αποτέλεσμα που πρέπει να έχουμε είναι η σωστή διαδικασία για την εφαρμογή και των παραμέτρων που θα καθορίσουμε για την προσέγγιση των τιμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψηφιακή επικοινωνία
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.