Σχεδίαση–υλοποίηση συστήματος καταχώρισης παρουσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδίαση–υλοποίηση συστήματος καταχώρισης παρουσιών

Τούλιος, Ανδρέας

Η εργασία αφορά στην σχεδίαση – υλοποίηση συστήματος καταχώρισης παρουσιών σε μαθήματα με υποχρεωτική παρουσία. Δημιουργήθηκε εφαρμογή η οποία μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS και κατάλληλο “ServerSMS” καταχωρεί τις παρουσίες αυτόματα σε Β.Δ. που βρίσκεται στη συσκευή της εφαρμογής. Οι καταχωρίσεις διασφαλίζονται με τυχαίο κωδικό ο οποίος παράγεται από την εφαρμογή και γνωστοποιείται στον διδάσκοντα ο οποίος με τη σειρά του τον κοινοποιεί στους παρόντες φοιτητές για να καταχωρίσουν την παρουσία τους αποστέλλοντας SMS με τον κωδικό αυτό. Το σύστημα διασφαλίζει καθολικά τη διαδικασία και εκμηδενίζει προβλήματα που κατά καιρούς δημιουργούνται. Παράλληλα, σε πραγματικό χρόνο, γνωρίζει ο υπεύθυνος του μαθήματος τη συμμετοχή των φοιτητών στις παρακολουθήσεις. Η εργασία βελτιώνει τη διαχείριση των παρουσιών και εντάσσεται σε ευρύτερο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην αυτοματοποιημένη οργάνωση των διαχειριστικών διαδικασιών του Τμήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Κινητά συστήματα επικοινωνίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.