Ποιοτικός έλεγχος δειγμάτων Ελαιόλαδου από την περιοχή της Χαλκιδικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ποιοτικός έλεγχος δειγμάτων Ελαιόλαδου από την περιοχή της Χαλκιδικής

Ευαγγελινού, Αντιγόνη

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πτυχιακής εργασίας είναι να γίνει έλεγχος ποιοτικών χαρακτηριστικών δειγμάτων ελαιόλαδου που παράγονται στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ελέγχθηκαν η οξύτητα, τα υπεροξείδια και οι σταθερές Κ232 και Κ270 των δειγμάτων. Αρχικά δίνεται μια περιγραφή των ποικιλιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ελαιόλαδου, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του κλάδου της ελαιουργίας στην περιοχή μελέτης, ενώ τέλος γίνεται και μια γενική παρουσίαση του ποιοτικού ελέγχου στα τρόφιμα. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση των ποιοτικών χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας ελαιόλαδου, και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προσδιορισμού της Οξύτητας, των υπεροξειδίων και των συντελεστών απορρόφησης Κ232 και Κ270, των 11 δειγμάτων για το 2013 και των 6 για το 2014

Thesis
NonPeerReviewed

Ελιά - Ελλάδα
Ελαιόλαδο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.