Μέθοδοι αναπαραγωγής του προβάτου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μέθοδοι αναπαραγωγής του προβάτου

Γιαννακούλας, Ανδρέας

Η ανάγκη για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων υψηλής γενετικής αξίας έχει οδηγήσει σε εξωγενείς χειρισμούς και ρυθμίσεις των γεγονότων που καθορίζουν την αναπαραγωγική διαδικασία των ζώων. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ανασκόπηση και παρουσίαση των κυριότερων τεχνικών και μεθόδων αναπαραγωγής του προβάτου. Περιλαμβάνονται θέματα όπως οι παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραγωγική ικανότητα, η τεχνική σπερματέγχυση, η in vivo και η in vitro παραγωγή εμβρύων, η κλωνοποίηση και άλλες σύγχρονες τεχνικές. Η ηθική εφαρμογή των μεθόδων αναπαραγωγής τόσο στα πρόβατα, όσο και στα ζώα γενικότερα, δεν απειλεί την ευζωία τους, αλλά συμβάλλει στην αποκωδικοποίηση πολλών άγνωστων μέχρι στιγμής βιολογικών διεργασιών, στη διατήρηση ατόμων υψηλής γενετικής αξίας, στη διάσωση σπάνιων γενοτύπων και στη μείωση του κινδύνου νοσημάτων των ζώων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπαραγωγή
Πρόβατα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.