Η εφαρμογή της αρχιτεκτονικής Software Defined Networking (SDN) σε ασύρματα δίκτυα 5ης γενιάς = Application of Software Defined Networking (SDN) architecture at 5th generation wireless networks

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η εφαρμογή της αρχιτεκτονικής Software Defined Networking (SDN) σε ασύρματα δίκτυα 5ης γενιάς = Application of Software Defined Networking (SDN) architecture at 5th generation wireless networks

Γεωργιάδης, Αλέξανδρος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιαστούν οι πιο σύγχρονες γενιές τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τρίτη και τέταρτη, καθώς και η επερχόμενη πέμπτη γενιά. Η νέα αρχιτεκτονική Software Defined Networking (SDN) και η ενσωμάτωση της στα δίκτυα LTE και 5G. Επίσης θα παρουσιαστούν οι τεχνολογίες εικονικοποίησης και υπηρεσιών cloud στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό μέρος και την εξομοίωση της λειτουργίας της αρχιτεκτονικής SDN στα δίκτυα. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί η θεωρητική ανάπτυξη των προαναφερθέντων. Στο δεύτερος μέρος θα πραγματοποιηθεί η εξομοίωση μοντέλων δικτύων με βάση την αρχιτεκτονική SDN μέσω του εξομοιωτή δικτύων Mininet.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Τηλεπικοινωνία
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.