Θρησκευτικός προσκυνηματικός τουρισμός στην πόλη της Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Θρησκευτικός προσκυνηματικός τουρισμός στην πόλη της Καστοριάς

Τσάμη, Χριστίνα

Η θρησκεία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας και του πολιτιστικού προσδιορισμού του ανθρώπου, γι’ αυτό και καταλαμβάνει σημαντική θέση στην ζωή του. Οι άνθρωποι πάντα ταξίδευαν σε θρησκευτικούς προορισμούς, με στόχο την ενίσχυση της πίστης τους και την ένωσή τους με την ισχυρή, αόρατη θεϊκή υπόσταση. Αποτέλεσμα αυτού, είναι η γέννηση του θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού, που ακόμη και στις μέρες μας γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη. Είναι μία μορφή εναλλακτικού τουρισμού, που με απόλυτο σεβασμό στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον, μπορεί και επιφέρει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και υλικά πλεονεκτήματα στην περιοχή στην οποία αναπτύσσεται. Στην συγκεκριμένη εργασία, θα ασχοληθούμε με τον Θρησκευτικό- Προσκυνηματικό τουρισμό στην πόλη της Καστοριάς, ο οποίος με την βοήθεια του Τουριστικού Μarketing, μπορεί να αναδείξει τα θρησκευτικά μνημεία, να αξιοποιήσει την θρησκευτική κληρονομιά και να αναπτύξει τον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό, επιφέροντας τα μέγιστα υλικά ή άυλα πλεονεκτήματα στην πόλη. Η Καστοριά διαθέτει σημαντικό αριθμό θρησκευτικών μνημείων, εξαίσια παραδείγματα ενός πολιτισμού του παρελθόντος και είναι ένας δημοφιλέστατος προορισμός, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί. Ωστόσο ο θρησκευτικός – προσκυνηματικός τουρισμός στην πόλη της Καστοριάς είναι σε εμβρυακή ακόμα κατάσταση .Ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν την ύπαρξη των θρησκευτικών μνημείων. Επιπλέον οι τοπικοί τουριστικοί φορείς, παρόλο που γνωρίζουν την οικονομική, κοινωνική, πνευματική, πολιτική, πολιτιστική σημασία του θρησκευτικού- προσκυνηματικού τουρισμού για την ανάταση της πόλης, δεν έχουν χρησιμοποιήσει επαρκή μέσα προώθησής του, αφήνοντας ανεκμετάλλευτο ένα σημαντικό και ανταγωνιστικό κομμάτι στην τουριστική βιομηχανία. Αυτός λοιπόν είναι και ο σκοπός αυτής της εργασίας: να γίνει κατανοητή η δυναμική του θρησκευτικού- προσκυνηματικού τουρισμού για την πόλη της Καστοριάς, και αξιοποιώντας τους θρησκευτικούς πόρους που διαθέτει, να προτείνει στρατηγικές, που θα προσελκύσουν το ευρύτερο κοινό σε μία άλλη μορφή τουρισμού, που μπορεί και προσφέρει η πόλη, τον Θρησκευτικό- προσκυνηματικό τουρισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική ανάπτυξη
Τουρισμός
Πολιτιστική κληρονομιά
Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.