Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού για τα πλαίσια του μαθήματος «Εισαγωγή στους υπολογιστές»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού για τα πλαίσια του μαθήματος «Εισαγωγή στους υπολογιστές»

Ξενιτόπουλος, Ιωάννης

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την υλοποίηση μιας εφαρμογής η οποία δίνει τη δυνατότητα διαδραστικής συναρμολόγησης ενός επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή (desktop PC). Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται η περιγραφή της εργασίας, δηλαδή της εφαρμογής, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να καταλάβει πως ακριβώς να την χειριστεί και να γνωρίσει καλύτερα το περιβάλλον της, για ευκολότερη πλοήγηση σε αυτήν, καθώς και ο στόχος της, σε τι δηλαδή αποσκοπεί η εργασία. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται όλα εκείνα τα βασικά μέρη του υπολογιστή, τα οποία ο χρήστης θα κληθεί να χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να φέρει εις πέρας τη διαδικασία της συναρμολόγησης. Αυτά είναι, η μητρική κάρτα, ο επεξεργαστής, η μνήμη, η μονάδα σκληρού δίσκου, η μονάδα οπτικού δίσκου, το τροφοδοτικό και οι λοιπές περιφερειακές συσκευές, δηλαδή το κουτί του υπολογιστή, η οθόνη, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Κάθε μία από τις συσκευές αυτές αναλύεται σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο. Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να βοηθήσει τους χρήστες εκείνους όπου έχουν λιγότερες γνώσεις επάνω στον τομέα της πληροφορικής, στο να εξοικειωθούν με τις διάφορες προαναφερθείσες συσκευές. Στα επόμενα τρία κεφάλαια γίνεται προσπάθεια για μία όσο το δυνατόν περισσότερο πρακτική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η επιλογή των συσκευών, το πώς συναρμολογούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι συσκευές αυτές και τέλος πως ρυθμίζεται ο υπολογιστής, εφόσον η συναρμολόγηση πραγματοποιήθηκε με τον σωστό τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός αρκετά πλούσιου και κατατοπιστικού φωτογραφικού υλικού. Ουσιαστικά αυτά τα κεφάλαια αποτελούν τον οδηγό της εφαρμογής αυτής. Στα δύο επόμενα κεφάλαια, δηλαδή το πέμπτο και έκτο, αναλύεται σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα με το οποίο δημιουργήθηκε η εφαρμογή αυτή, δηλαδή το Adobe Director και η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε, η Lingo. Στο κεφάλαιο εφτά γίνεται μια περιγραφή στο πρόγραμμα Inno Setup, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως installer της εφαρμογής. Στο τέλος της εργασίας αυτής γίνεται και μία αναφορά για τις μελλοντικές βελτιώσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν, έτσι ώστε να γίνει πιο ολοκληρωμένη η εφαρμογή αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.