Παρακολούθηση πληθυσμών σημαντικών εχθρών της κερασιάς με χρήση παγίδων και δειγματοληψίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Παρακολούθηση πληθυσμών σημαντικών εχθρών της κερασιάς με χρήση παγίδων και δειγματοληψίες

Γουσοπούλου, Ελένη

Η εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας διεξήχθη στην περιοχή των Πύργων του Νομού Κοζάνης κατά το έτος 2016. Το πείραμα εγκαταστάθηκε σε δύο οπωρώνες. Ο πρώτος οπωρώνας αποτέλεσε τον πειραματικό οπωρώνα, στον οποίο έγιναν οι επεμβάσεις για τα έντομα, Myzus cerasi F., Rhagoletis cerasi L., Phyllonorycter blancardella F. και Phyllonorycter corylifoliella H., ο άλλος οπωρώνας χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας και σε αυτόν δεν πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις εντομοκτόνων. Στους δύο οπωρώνες πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες με τη συλλογή των φύλλων για το Myzus cerasi F. Στον πειραματικό οπωρώνα για τη σύλληψη του Rhagoletis cerasi L. χρησιμοποιήθηκαν δύο κίτρινες κολλητικές παγίδες και για τα άλλα δύο έντομα Phyllonorycter blancardella F. και Phyllonorycter corylifoliella H. χρησιμοποιήθηκαν δύο φερομονικές παγίδες. Ομοίως, στον οπωρώνα-μάρτυρα, η παρακολούθηση των εντόμων-στόχων της μελέτης γινόταν με συλλογή δειγμάτων φύλλων για την μαύρη αφίδα, με κίτρινες κολλητικές παγίδες για το ραγολέτη και με φερομονικές παγίδες για τα δύο μικρολεπιδόπτερα (νάρκες). Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε πως η πληθυσμιακή διακύμανση των τεσσάρων εντόμων στον πειραματικό οπωρώνα είναι πολύ χαμηλή και αυτό οφείλεται στις χημικές που εφαρμόσtηκαν για την καταπολέμηση των εντόμων. Σε ότι αφορά την πληθυσμιακή διακύμανση στον οπωρώνα μάρτυρα, όπου δεν έγιναν καθόλου χημικές επεμβάσεις, η πληθυσμιακή διακύμανση των τεσσάρων εντόμων είναι πολύ υψηλή. Οι χημικές επεμβάσεις με τα διάφορα εντομοκτόνα στον πειραματικό οπωρώνα συνέβαλαν σημαντικά στη μείωση των εντόμων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πολλές ζημιές και ο παραγωγός να αυξήσει τα έσοδά του.

Thesis
NonPeerReviewed

Κερασιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.