Η επιχειρηματικότητα στην Μαγνησία. Μελέτη περίπτωσης εταιρίας ΕΨΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επιχειρηματικότητα στην Μαγνησία. Μελέτη περίπτωσης εταιρίας ΕΨΑ

Αλεξανδρής, Θεοφάνης Ε.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της επιχειρηματικότητας στον Νομό Μαγνησίας με πεδίο τόσο το παρελθόν όσο και την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Προς το σκοπό αυτό, αρχικά γίνεται αναφορά γενικά το θέμα της επιχειρηματικότητας, των χαρακτηριστικών του επιχειρηματία , της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας ενώ παρουσιάζονται και οι μέθοδοι μέτρησης της επιχειρηματικότητας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα προβλήματα επιχειρηματικότητας και στην Μαγνησία, καθώς και στις προοπτικές των Επιχειρήσεων, Ακολούθως, παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης η Εταιρία ΕΨΑ που δραστηριοποιείται στον Νομό από το 1924 και αποτελεί μια επιχείρηση που έχει συνδέσει το όνομά της και την πορεία της με την επιχειρηματικότητα της Μαγνησίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Επιχειρηματικότητα
Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.