Προσαρμοσμένες μέθοδοι Runge-Kutta για την αριθμητική ολοκλήρωση διαφορικών εξισώσεων τρίτης τάξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Προσαρμοσμένες μέθοδοι Runge-Kutta για την αριθμητική ολοκλήρωση διαφορικών εξισώσεων τρίτης τάξης

Τσάπο, Τζοβάνα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζεται το θέμα των διαφορικών εξισώσεων και συγκεκριμένα με τη μέθοδο των Runge-Kutta 3ης τάξης. Για την ολοκληρωμένη ανάλυση των δυνατοτήτων της ανωτέρου μεθόδου έγινε χρήση του προγράμματος Matlab. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις διαφορικές εξισώσεις τόσο σαν έννοια όσο και σαν επεξήγηση για την αριθμητική επίλυση τους. Το δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται στη μέθοδο Runge-Kutta, ξεκινώντας από μια ιστορική αναδρομή και στη συνέχεια περνώντας στις βασικές έννοιες γίνεται εστίαση στη δομή της μεθόδου για τη πλήρη κατανόηση της. Στο ίδιο κεφάλαιο θα αναφερθεί η έννοια του τοπικού σφάλματος. Tο 3ο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη μέθοδο Runge-Kutta 3ης τάξης όπου γίνεται χρήση του Excel, ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για την εν λόγω μέθοδο. Στο τέλος της εργασίας, γίνεται χρήση του προγράμματος Matlab, με παράλληλη χρήση παραδειγμάτων και γραφημάτων ώστε να καταδειχθεί η σημαντικότητα της μεθόδου, στην οποία στηρίζεται η ανάλυση.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διαφορικές εξισώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.