Η ελληνική αγορά μακεδονικού χαλβά και οι εξαγωγικές δράσεις της εταιρίας Χαϊτόγλου στη διεθνή και ευρωπαϊκή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η ελληνική αγορά μακεδονικού χαλβά και οι εξαγωγικές δράσεις της εταιρίας Χαϊτόγλου στη διεθνή και ευρωπαϊκή αγορά

Ματσούκα, Γεωργία

Με τον όρο διεθνοποίηση αναφερόμαστε σε όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει μία επιχείρηση σχετικά με τις ξένες αγορές. Οι πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που παρουσιάζονται στο διεθνή χώρο επηρεάζουν τις περισσότερες φορές τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Ως επί τω πλείστον, η διεθνοποίηση ξεκίνησε παράλληλα με την ικανότητα των ανθρώπων να ταξιδεύουν από τη μία χώρα στην άλλη και να ξεπερνούν τα διάφορα σύνορα. Επιπροσθέτως η έννοια της διεθνοποίησης ερμηνεύεται μέσα από ποικιλόμορφες απόψεις και προοπτικές. Με την παρούσα Πτυχιακή εργασία επιχειρείται μία βιβλιογραφική έρευνα των εξαγωγικών δραστηριοτήτων μίας συγκεκριμένης επιχειρήσεως στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Αρχικά, γίνεται εισαγωγική παρουσίαση των χαρακτηριστικών της κρίσης. Στη συνέχεια επιχειρείται σύντομη ανάλυση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Ακολουθεί το θεωρητικό υπόβαθρο της προσωπικής έρευνας, γύρω από το είδος, τους στόχους και τους περιορισμούς της. Έπειτα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μέσα από την προσωπική διερεύνηση συγκεκριμένης επιχειρήσεως. Συγκεκριμένα περιγράφονται όλα τα δεδομένα και τα αποτέλεσμα της διεθνοποίησης της επιχειρήσεως ΑΦΟΙ Χαϊτογλου ΑΒΕΕ. Τέλος, καταγράφονται τα γενικά συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές μάρκετινγκ
Οικονομική κρίση
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.