Πράσινες πρακτικές σε μεγάλους ελληνικούς εμπορικούς λιμένες

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Πράσινες πρακτικές σε μεγάλους ελληνικούς εμπορικούς λιμένες

Λιάνου, Πολυξένη

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό ζήτημα της σύγχρονης προβληματικής. Οι λιμένες αποτελούν βασικό παράγοντα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι σύγχρονοι εμπορικοί λιμένες, εφαρμόζοντας "πράσινες" πρακτικές, επιδιώκουν όλο και υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικών επιδόσεων. Η παρούσα πτυχιακή εργασία, με τίτλο "Πράσινες πρακτικές σε μεγάλους ελληνικούς εμπορικούς λιμένες", μελετά το ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με την εμπορική ναυτιλία και το περιβάλλον, διερευνά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητες των εμπορικών λιμένων και εξετάζει κάποιες από τις "πράσινες" στρατηγικές και πολιτικές που υιοθετούνται από μεγάλους ελληνικούς εμπορικούς λιμένες, ενώ παράλληλα ερευνά τη βαρύτητα που έχουν γι' αυτούς δεκαεπτά (17) δείκτες "πράσινης" απόδοσης, που εντοπίστηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία. Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, ταξινομήθηκαν οι δείκτες και στη συνέχεια σχολιάστηκαν και συγκρίθηκαν με αντίστοιχες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες χώρες.

Thesis
NonPeerReviewed

Θαλάσσιες μεταφορές
Ναυτιλία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.