Προοπτικές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά της Σουηδίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Προοπτικές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά της Σουηδίας

Σουρβαλής, Γεώργιος Χ.

Το αντικείμενο έρευνας της εργασίας είναι οι προοπτικές των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά της Σουηδίας, θέμα που χρειάζεται προσοχή, αφού η Σουηδία θεωρείται χώρα με μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών θα επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα στην οικονομία της Ελλάδος. Στην παρακάτω εργασία θα γίνει ανάλυση της μορφής της σουηδικής αγοράς, θα παρουσιαστούν ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες που εντοπίζονται στην αναφερόμενη αγορά καθώς και τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις κατά την προσπάθεια διείσδυσής τους στην αγορά της Σουηδίας. Αναμφισβήτητα η οικονομία της Ελλάδας έχει εξωστρεφή χαρακτήρα. Αυτό συνεπάγεται ότι η τακτική και συντονισμένη προβολή και προώθηση τόσο των προϊόντων και υπηρεσιών όσο και της γενικότερης εικόνας της Ελλάδας είναι αναγκαία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στη σουηδική αγορά. Στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων συμβάλλουν με διάφορες ενέργειες οργανισμοί όπως είναι ο ΠΣΕ, ο ΟΠΕ και ο ΟΑΕΠ.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές μάρκετινγκ
Διεθνές εμπόριο
Εξαγωγές - Ελλάδα
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.