Οι προοπτικές ανάπτυξης του αγροτικού τομέα στο Νομό Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι προοπτικές ανάπτυξης του αγροτικού τομέα στο Νομό Καστοριάς

Δράσκα, Πολυνίκη

Στα πλαίσια της εργασίας να αξιολογηθούν οι δυνατότητες του αγροτικού τομέα του νομού προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση της επιχειρηματικότητας και στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τα τοπικά προϊόντα. Λαμβάνοντας υπόψη από τη μία ότι σημαντικό μέρος του πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα και από την άλλη τη συμμετοχή του συγκεκριμένου τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας, η αξιολόγηση της επικρατούσας κατάστασης σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που δίνονται μέσω της ΚΑΠ 2014-2020, μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τις προοπτικές ανάπτυξης τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χώρας. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας – εργασίας σχετικά με την απασχόληση, την οικονομία και τον πρωτογενή τομέα του νομού προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ και είναι επίσημα δημοσιοποιημένα. Αναφέρονται στο χρονικό διάστημα της πενταετίας από 2008-2012, διάστημα που η οικονομική κρίση είχε κάνει ήδη την εμφάνιση της.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα
Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.