Λογιστικά τμήματα συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Λογιστικά τμήματα συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων

Σκρετίου, Ευδοκία Δ.

Γίνεται μελέτη των συστημάτων E.R.P. (Enterprise Resource Planning), ειδικότερα των λογιστικών συστημάτων, αναλύονται συγκεκριμένα η υιοθέτηση τους από τις επιχειρήσεις και δίνονται τα χαρακτηριστικά τους, ο στόχος τους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Παρουσιάζονται κάποια από τα σημαντικότερα πληροφοριακά συστήματα που κυκλοφορούν και παρατίθεται μια έρευνα για την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων E.R.P. στην Ελλάδα από τις επιχειρήσεις. Τέλος, παρουσιάζονται τα πληροφοριακά συστήματα από την επιχείρηση Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.