Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ναυτιλιακός τουρισμός

Ιωσιφίδου, Σταματία

Στην παρακάτω εργασία που ακολουθεί περιγράφεται και αναλύεται ο ορισμός του Θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα και κατά πόσο συμβάλει στην οικονομία της χώρας. Πιο αναλυτικά στο πρώτο μέρος της πτυχιακής εργασίας περιγράφεται ο ορισμός τουρισμός και οι μορφές του, καθώς επίσης και η έννοια θαλάσσιος τουρισμός και ότι σχετίζεται με αυτόν, όπως κρουαζιέρες, thatching, και μαρίνες –λιμάνια. Στο δεύτερος μέρος της εργασίας η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια να δείξει την σχέση των Ελλήνων με το θαλάσσιο τουρισμό. Επίσης στο δεύτερο μέρος υπάρχουν τα αποτελέσματα της έρευνας και στατιστικά στοιχεία, που πάρθηκαν από διάφορα λιμάνια της χώρας, δείχνουν την κινητικότητα τουριστών ελλήνων και ξένων, αλλά και της αφίξεις –αποχώρησης κρουαζιερόπλοιων και γιότ από τα Ελληνικά λιμάνια. Τέλος, στο τρίτο μέρος της εργασίας αναγράφονται τα συμπεράσματα που δημιουργήθηκαν από τις αναλύσεις και την έρευνα, αλλά και οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Ναυτιλία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.