Στρατηγικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας των επιχειρήσεων τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Στρατηγικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας των επιχειρήσεων τροφίμων

Ιωακείμ, Πηνελόπη Α.

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις στρατηγικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας των επιχειρήσεων τροφίμων. Χωρίζεται σε δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Πιο συγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος απαρτίζεται από επιμέρους κεφάλαια που περιγράφουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Αρχικά, αναλύονται οι έννοιες της επικοινωνίας και της προώθησης των προϊόντων και αναφέρονται οι σκοποί και οι μέθοδοι της προώθησης. Έπειτα γίνεται μια εισαγωγή στο E-marketing και περιγράφονται οι τακτικές του. Σε επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο και αναφέρονται οι τύποι του, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του και τα πεδία εφαρμογής του τόσο γενικά όσο και στην Ελλάδα. Ακολουθεί αναφορά στη διαφήμιση και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής διαφήμισης των επιχειρήσεων. Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στο social media marketing, στις στρατηγικές του και τις εφαρμογές του. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας. Στόχος της μελέτης περίπτωσης είναι να δούμε σε επιχειρήσεις τροφίμων με εμπειρία στον χώρο, πως αυτές πορεύονται στις αγορές (εσωτερικού/εξωτερικού), το πόσο αναγκαίο είναι το διαδίκτυο για την διαφήμισή τους και πως διαχειρίζονται – αντιμετωπίζουν – την οικονομική κρίση στις μέρες μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τροφή, Βιομηχανία και εμπόριο
Στρατηγικό μάρκετινγκ
Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.