Διερεύνηση των συνθηκών ίδρυσης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας των Πομάκων της Ροδόπης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διερεύνηση των συνθηκών ίδρυσης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας των Πομάκων της Ροδόπης

Γκιουζελίδης, Τριαντάφυλλος

Η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας που αναφέρεται στον πληθυσμό των Πομάκων αναδεικνύει το γνωσιακό έλλειμμα και τη σύγχυση που επικρατεί αναφορικά με την προέλευση και την ιστορική διαδρομή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Πομάκοι της Ροδόπης να είναι αποξενωμένοι, να μην έχουν ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες και να οδηγούνται σε κοινωνική απομόνωση. Πιθανά, η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) υπό κατάλληλες προϋποθέσεις θα μπορούσε να βοηθήσει στην απαρχή μιας ενταξιακής διαδικασίας του πομακικού πληθυσμού στο κοινωνικό σύνολο του πλειονοτικού πληθυσμού. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη και ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην ΠΕ Ροδόπης αναφορικά με την πληθυσμιακή ομάδα των Πομάκων και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με κύριο σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής και λαογραφικής ταυτότητας τους. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη έρευνα πεδίου στα Πομακοχώρια της Ροδόπης βάσει ερωτηματολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων,τα οποία κατέδειξαν ότι είναι εφικτή η ίδρυση μιας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που θα αναδεικνύει την ταυτότητα των Πομάκων. Συμπερασματικά, η ίδρυση μιας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. θα συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της κουλτούρας, παράδοσης, και λαογραφίας των Πομάκων, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού των όποιων θρησκευτικών, γλωσσικών και φυλετικών διαφοροποιήσεων παρατηρούνται μεταξύ του πλειονοτικού και του μειονοτικού πληθυσμού της Ροδόπης.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Πολιτισμός - Κοινωνικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.