Ανίχνευση συναισθηματικής δύναμης στο κοινωνικό web = Social web sentiment analysis

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανίχνευση συναισθηματικής δύναμης στο κοινωνικό web = Social web sentiment analysis

Ταγιανόγλου, Αμβρόσιος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της διαδικασίας της εξόρυξης συναισθηματικής δύναμης από κείμενα του κοινωνικού δικτύου Twitter. Στα πλαίσια της μελέτης δημιουργήθηκε ένα βαθμονομημένο λεξικό συναισθηματικών όρων και διάφορα άλλα λεξικά γλωσσολογικών κανόνων που καθιστούν δυνατή την ανίχνευση της συναισθηματικής δύναμης σε κείμενα κοινωνικών δικτύων, μέσω του προγράμματος Sentistrength. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται σημασιολογική ανάλυση του όρου συναίσθημα και πως αυτό αναγνωρίζεται και επηρεάζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Έπειτα μελετάται η ανάλυση συναισθήματος και οι προκλήσεις της στην Ελληνική γλώσσα. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στο κοινωνικό δίκτυο Twitter καθώς και στον τρόπο χρήσης του. Ακόμα, παρουσιάζεται το λεξικό συναισθηματικών όρων που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του λογισμικού Sentistrength που αποδίδει την συναισθηματική δύναμη του κειμένου με βάση τα λεξικά που δημιουργήσαμε και αναλύεται η μεθοδολογία της συναισθηματικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος ανίχνευσης συναισθηματικής δύναμης στο κοινωνικό δίκτυο twitter μέσω του λογισμικού Sentistrength και των λεξικών που αναπτύξαμε και παρουσιάζονται τρείς μελέτες περιπτώσεων ανάλυσης συναισθηματικής δύναμης σε κείμενα συγκεκριμένης θεματολογίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εφαρμογές της εξόρυξης και ανίχνευσης συναισθηματικής δύναμης ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται οι περιορισμοί της παρούσας εργασίας καθώς και οι ιδέες για μελλοντική έρευνα και εξέλιξη της μελέτης του τομέα της συναισθηματικής ανάλυσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.