Εξέλιξη & προοπτικές της ελληνικής οινοποιίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εξέλιξη & προοπτικές της ελληνικής οινοποιίας

Ιατρίδου, Μαριάννα

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθούν θέματα που αφορούν τον κλάδο της ελληνικής οινοποιίας και να παρουσιαστούν προοπτικές ανάκαμψης και εξέλιξης των ελληνικών οινοποιητικών επιχειρήσεων. Η έρευνα και η ανάλυση πραγματοποιήθηκαν μέσα από μελέτη, βασιζόμενη σε δεδομένα που προέκυψαν από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, από οικονομικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για τον κλάδο, από ιστοσελίδες και από δημοσιογραφικά άρθρα. Επιπλέον, πληροφορίες συλλέχθηκαν από συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε με τον Οικονομικό Διευθυντή μεγαλύτερης οινοποιητικής επιχείρησης στην Ελλάδα, την «Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε.», . Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποδεικνύουν μια αρνητική πορεία του κλάδου του οίνου στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία ενώ παράλληλα παρατηρείται σταθερή πορεία του κλάδου παγκοσμίως, με θετικές προοπτικές. Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται η ανάγκη δημιουργίας ελληνικών προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, τα οποία θα αναδεικνύουν τα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που ακόμα κατέχουν οι αμπελώνες της χώρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Οινοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.