Η εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων του Δήμου Καστοριάς

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων του Δήμου Καστοριάς

Ιεροπούλου, Ανατολή

Η ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας μιας επιχείρησης ή οργανισμού και συνδέεται με πολλούς παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τη εκάστοτε διοίκηση. Η μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και των οργανισμών στις ημέρες μας και ο βασικότερος λόγος είναι η κατανόηση της σημασίας των ανθρωπίνων πόρων για την επιχείρηση και κατ’ επέκταση η ανάγκη για τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση αυτών. Η εργασιακή ικανοποίηση συνδέεται με την απόδοση του εργαζόμενου η οποία έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για την επιχείρηση. Η οικονομική κρίση που έχει επέλθει στη χώρα, σε συνδυασμό με τα μέτρα που εφαρμόστηκαν, είχαν ως συνέπεια τη διαμόρφωση ενός κλίματος τελείως διαφορετικό από αυτό της περιόδου πριν την κρίση. Το γεγονός αυτό είχε άμεση επιρροή, μεταξύ άλλων, στις εργασιακές σχέσεις και στην οικονομική κατάσταση τόσο των δημοσίων αλλά και των ιδιωτικών υπαλλήλων, όπως επίσης γέννησε ένα αίσθημα ανασφάλειας ως προς τη διατήρηση της θέσης εργασίας σε κάθε τομεά. Ειδικότερα για το δημόσιο τομέα, ο οποίος και θα μελετηθεί στη παρούσα έρευνα, η προσπάθεια αξιολόγησης τόσο των δομών όσο και του προσωπικού του, απασχόλησαν τους δημοσίους υπαλλήλους, λόγω δημοσιευμάτων που μιλούσαν για ιδιωτικοποιήσεις τμημάτων έως πλήρη διάλυση αυτών αλλά και απολύσεις. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια στο να εντοπίσει αν και σε ποιο βαθμό οι υπάλληλοι υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς είναι εργασιακά ικανοποιημένοι. Ειδικότερα, η εργασία διερευνά τις διάφορες διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησηςκαι τον ρόλο που μπορεί να παίξουν αυτές στη μορφοποίηση της συνολικής ικανοποίησης στην ζωή των εργαζομένων.Παράγόντες, όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, η προϋπηρεσία και το εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων λαμβάνονται σοβαρά υπόψην και υπολογίζονται στα γενικότερα αποτελέσματα. Σε αυτό το σύγγραμμα επίσης, εξετάζεται η ικανοποίηση του εργαζόμενου από τον τρόπο διοίκησης των ανωτέρων του, από τον τρόπο εργασίας και το κλίμα συνεργασίας με τους συναδέλφους του και το κλίμα συνεργασίας που επικρατεί στο τμήμα του. Οι παραπάνω παράμετροι της ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους συσχετίστηκαν με τα έτη εργασίας στην υπηρεσία και τη συνάφεια των σπουδών με την εργασία που εκτελούν μέσα στην υπηρεσία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2015 με τη συμμετοχή συνολικα 104 μονίμων και συμβασιούχων δημοτικών υπαλλήλων(81 μόνιμοι και 23 συμβασιούχοι) που απασχολούνται στις υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς και σε διάφορα τμήματα της υπηρεσίας. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα.αρκετά ικανοποιημένοι από την εργασία τους.Πιο συγκεκριμένα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ένα επίπεδο κανοποίησης των εργαζομένων, το οποίο αγγίζει το 68,2%.Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο Δήμος Καστοριάς είναι ένας οργανισμός με μέτρια προς αρκετά ικανοποιημένους εργαζόμενους, παρά τα προβλήματα που επέφερε η οικονομική κρίση σε όλους τους τομείς στη χώρα. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί αρκετά σημαντικό, καθώς έρευνες έχουνε δείξει πως ικανοποίηση των εργαζομένων συνδέεται άμεσα και επιφέρει παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργατικό δυναμικό
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Επιχειρήσεις
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)