Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R

Ζωχιός, Πέτρος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην επεξήγηση και ανάλυση της γλώσσας προγραμματισμού R στον τομέα της στατιστικής ανάλυσης. Η R είναι μια γλώσσα προγραμματισμού με ήδη ενσωματωμένο περιβάλλον για στατιστική ανάλυση και για γραφική παράσταση της ανάλυσης αυτής. Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα και την τελευταία δεκαετία γνωρίζει μεγάλη άνθιση, κυρίως στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων. Το περιεχόμενο της εργασίας ξεκινάει με μια αναδρομή στην ιστορία της γλώσσας προγραμματισμού R, μέσω της οποίας φαίνεται η ιδιαίτερη σημασία αυτής. Συνεχίζοντας θα δούμε κάποιες πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες για το πως μπορεί να λειτουργήσει και να χρησιμοποιήσει κάποιος το περιβάλλον της γλώσσας R στον προσωπικό του υπολογιστή. Φυσικά η λειτουργία του στατιστικού πακέτου R είναι αδύνατη χωρίς την γνώση κάποιων βασικών λειτουργιών. Η παρουσίαση κάποιων από αυτών είναι και ο σκοπός του δευτέρου κεφαλαίου. Παρουσιάζονται από απλές λειτουργίες, όπως οι αριθμητικές πράξεις, έως και κάποιες λίγο πιο σύνθετες όπως τα λεγόμενα πακέτα ( Packages ), όπου είναι αποθηκευμένες όλες οι συναρτήσεις και τα σύνολα δεδομένων. Σκοπός της γλώσσας προγραμματισμού R είναι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η στατιστική ανάλυση και η γραφική παράσταση αυτής. Επόμενο είναι η στατιστική μεθοδολογία και η ταυτόχρονη εφαρμογή της R με τα συνοδευτικά παραδείγματα που παρουσιάζονται στο τρίτο κεφάλαιο να είναι απαραίτητα για μια ολοκληρωμένη εικόνα της χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού R. Τέλος χρησιμοποιώντας μια αληθινή βάση δεδομένων βλέπουμε την πρακτική εφαρμογή του τρίτου κεφαλαίου και συγχρόνως τις δυνατότητες της R πάνω σε μια πραγματική ανάλυση για την εξεύρεση κάποιων συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Στατιστική
Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-12


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.