Μαρκοβιανές αλυσίδες συνεχούς χρόνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μαρκοβιανές αλυσίδες συνεχούς χρόνου

Μαγειρία, Παρασκευή
Τοπάλογλου, Θεοδώρα

Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η κατανόηση της έννοιας των Μαρκοβιανών αλυσίδων σε συνεχή χρόνο. Για την καλύτερη ανάγνωση και κατανόηση η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην θεωρία των πιθανοτήτων, στις τυχαίες μεταβλητές καθώς επίσης και στα μοντέλα των τυχαίων μεταβλητών. Ο αναγνώστης έχοντας διαβάσει το πρώτο κεφάλαιο θα αποκτήσει γνώσεις που θα του είναι απαραίτητες ώστε να γίνει πιο εύκολη η κατανόηση των στοχαστικών ανελίξεων όπου και είναι το κεφάλαιο που ακολουθεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση των στοχαστικών ανελίξεων κατηγορία των οποίων είναι οι Μαρκοβιανές Αλυσίδες συνεχούς και διακριτού χρόνου. Σε αυτό το κεφάλαιο σκοπός είναι ο ξεκάθαρος διαχωρισμός των χρόνων. Έπειτα συνεχίζουμε στο τρίτο κεφάλαιο, όπου ασχολούμαστε με την ανάλυση τον Μαρκοβιανών αλυσίδων σε διακριτό αρχικά και στην συνέχεια σε συνεχή χρόνο όπου είναι και το αντικείμενο της μελέτης μας. Σε αυτό το κεφάλαιο παραθέτουμε τις πιθανότητες μετάβασης μιας Μαρκοβιανής αλυσίδας, τους τυχαίους περιπάτους καθώς επίσης και τις διαδικασίες Poisson και γεννήσεως θανάτου. Τέλος αφού ολοκληρωθούν τα 3 αυτά κεφάλαια συνέχεια έχει το τέταρτο κεφάλαιο όπου θα δούμε να πραγματοποιούνται προσομοιώσεις σε περιβάλλον του Matlab, οι οποίες θα αφορούν παραδείγματα που έχουν υποθεί στα προηγούμενα κεφάλαια. Έπειτα ακολουθούν συμπεράσματα για την μελέτη των Μαρκοβιανών αλυσίδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Στατική
Πιθανότητες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-12


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.