Ρύπανση από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ρύπανση από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες

Καλαθάς, Αθανάσιος

Στο πλαίσιο της εργασίας θα παρουσιαστούν αρχικά ορισμένα γενικά στοιχεία για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, και ειδικότερα οι κυριότερες κατηγορίες των ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ακόμη, θα σχολιαστούν αναλυτικά οι επιπτώσεις των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στη ρύπανση του περιβάλλοντος, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος, αναφέροντας και την πολιτική που εφαρμόζεται. Οι γεωργικές και οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες, συγκαταλέγονται ανάμεσα στις κυριότερες αιτίες ρύπανσης του περιβάλλοντος. Τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τα παρασιτοκτόνα που χρησιμοποιούνται αλόγιστα στη γεωργία, αλλά και τα απόβλητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αποτελούν τις βασικότερες πηγές ρύπανσης των εδαφών. Βέβαια, οι τοξικές και επικίνδυνες αυτές χημικές ουσίες ρυπαίνουν τοπικά το έδαφος, διασκορπίζονται όμως και σε άλλα περιβαλλοντικά διαμερίσματα και τελικώς εκπλύνονται στα διάφορα υδάτινα συστήματα. Τα λιπάσματα συμβάλλουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής, ωστόσο η χρήση τους, έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της σταθερότητάς της δομής του εδάφους και τη μείωση της γονιμότητας του. Τα φυτοφάρμακα ανιχνεύονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στους ποταμούς, στα ύδατα λιμναίων και παράκτιων περιοχών, εξαιτίας της έκπλυσης των υπολειμμάτων τους από τις γεωργικές καλλιέργειες.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Περιβάλλον - Μόλυνση
Περιβάλλον - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.