Επιχειρηματική δομή και εξέλιξη στο νομό Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επιχειρηματική δομή και εξέλιξη στο νομό Θεσσαλονίκης

Κουστριάβα, Δήμητρα Σ.

Παρουσιάζεται, η δραματική αλλαγή που έχει επέλθει στην επιχειρηματικότητα της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας, μέσα από την οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα, αποτυπώνονται η έννοια και τα στάδια της επιχειρηματικότητας, παρουσιάζεται η σημαντικότητα της επιχειρηματικότητας, γίνεται εκτενής αναφορά στον νέο επιχειρηματία και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, αναλύεται η επιχειρηματικότητα της Ελλάδας και συγκεκριμένα η δράση των επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα κατά τα έτη 2005-2013 και παρουσιάζονται μέσα από την έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) τα αποτελέσματα της έρευνας και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή. Τέλος, παρουσιάζονται οι πολιτικές, οι φορείς ενίσχυσης και προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.