Εναλλακτικός τουρισμός στην περίπτωση των Τρικάλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εναλλακτικός τουρισμός στην περίπτωση των Τρικάλων

Προυτσάλη, Ευαγγελία - Μαρία Χ.

Μελετώνται οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί στο Νομό Τρικάλων. Αρχικά, γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού ως εναλλακτικού προτύπου τουριστικής ανάπτυξης από τον μαζικό τουρισμό. Στη συνέχεια, διερευνώνται μέσω δευτερογενών πηγών οι τουριστικοί πόροι του νομού, με έμφαση στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί στο Νομό Τρικάλων και παρουσιάζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού µέσω των προγραμμάτων Leader (I,II, plus). Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο την αναπτυξιακή πορεία που ακολουθεί ο τουρισμός σε έναν νομό, με βάση ιδιαίτερα τα ανθρωπογενή-πολιτιστικά και φυσικά χαρακτηριστικά του.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.