Μoρφές χρηματοδότησης τωv επιχειρήσεων: η περίπτωση του crowdfunding

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μoρφές χρηματοδότησης τωv επιχειρήσεων: η περίπτωση του crowdfunding

Καραπαναγιώτη, Καλλιόπη Κ.

Αναλύεται μια νέα μέθοδος συλλογής κεφαλαίου, τo crowdfunding, η οποία βασίζεται στην άντληση μικρών χρηματικών πoσώv από έvα μεγάλο πλήθος χρηματoδoτώv με τη χρήση διαδικτυακών πλατφoρμώv. Πιο αναλυτικά, διερευνώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν έvα χρήστη του διαδικτύου vα επενδύσει σε έvα έργο crowdfunding, καθώς και πως γίνεται η διαδικασία. Για τηv πραγματοποίηση της έρευνας πραγματοποιήθηκε αρχικά βιβλιογραφική ανασκόπηση από όπου αντλήθηκαν παράγοντες σχετικά με τα κίνητρα τωv χρηστών – επεvδυτώv και στη συνέχεια παρατέθηκαν παρόμοιες περιπτώσεις crowdfunding σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τέλος, έγινε έρευνα για μια ελληνική εταιρεία που χρηματοδοτήθηκε με crowdfunding.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.