Η ευρωπαϊκή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Η ευρωπαϊκή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις

Χρήστου, Σταύρος Ι.

Γίνεται παρουσίαση των βασικότερων δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων και παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η μελέτη στηρίζεται στην παρουσίαση της ευρωπαϊκής αγοράς των ΑΠΕ και επιχειρείται αποτύπωση των προοπτικών που έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενεργειακό πρόβλημα
Επενδύσεις
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.