Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η πολιτική της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η πολιτική της

Νταγκνταλιανίδης, Κωνσταντίνος Α.

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να παρουσιάσει την δομή, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την Νομισματική της Πολιτική όπως αυτή ασκείτε από τα αρμόδια όργανα της όπως επίσης και την συμβολή της στην πρόσφατη οικονομική κρίση. Η σημαντικότητα μιας τέτοιας παρουσίας έγκειται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως και επηρεάζει τις οικονομικές συνθήκες και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Η παρούσα πτυχιακή είναι συνθετική (βιβλιογραφική - περίπτωση μελέτης) για αυτό και έγινε ανασκόπηση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας με απόδοση επιστημονικών κειμένων και άρθρων όπως επίσης και αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας για εμβάθυνση. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορική αναδρομή της ΕΚΤ, τα όργανα λήψεις των αποφάσεών της, τα καθήκοντά της και οι στόχοι της. Επίσης αναλύονται τα χαρακτηριστικά της ΕΚΤ που διέπουν την λειτουργία της. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικές έννοιες και ορισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η Νομισματική Πολιτική της ΕΚΤ, οι στόχοι της Νομισματικής Πολιτικής και τα μέσα άσκησής της. Επίσης παρατίθενται η στρατηγική της Νομισματικής Πολιτικής, τα μη συμβατικά μέτρα της, ο μηχανισμός μετάδοσης της και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η συμβολή της ΕΚΤ στην κρίση και η περίπτωση της Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.