Εντοπισμός και διερεύνηση οικονομικής απάτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εντοπισμός και διερεύνηση οικονομικής απάτης

Καπίταλη, Μαγδαληνή Σ.

Αρχικά, αναλύονται ο ορισμός της οικονομικής απάτης, οι κατηγορίες και τα είδη που την διέπουν και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον εντοπισμό της οικονομικής απάτης σε μια επιχείρηση, στους τρόπους διαστρέβλωσης των λογιστικών μεγεθών, αλλά και στις διαφορές της απάτης από το λογιστικό λάθος. Επίσης, αναλύεται ο ρόλος των ελεγκτών στον εντοπισμό, την διερεύνηση και την αποφυγή της οικονομικής απάτης κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τέλος, παρουσιάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης της οικονομικής απάτης και αναλύονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που έχουν ως σκοπό τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την εξάλειψή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομικό έγκλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.