Επιπτώσεις από την τραπεζική κερδοσκοπία στην οικονομία: το παράδειγμα της Ιρλανδίας και της Ισλανδίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επιπτώσεις από την τραπεζική κερδοσκοπία στην οικονομία: το παράδειγμα της Ιρλανδίας και της Ισλανδίας

Τσαπάϊ, Σταυρούλα Γ.

Αρχικά, αναλύονται η πορεία των Subprime δανείων (δανείων χαμηλής εξασφάλισης) και των δομημένων προϊόντων εγγυημένων υποχρεώσεων χρέους (Collateralized Debt Obligations, CDOs). Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην παγκόσμια οικονομική κρίση που δημιουργήθηκε κατά κύριο λόγω από τα Subprime δάνεια και γίνεται αναδρομή στις πρόσφατες κρίσεις. Τέλος, αναλύονται οι περιπτώσεις δυο χωρών που επηρεάστηκαν άμεσα από την κρίση, της Ιρλανδίας και της Ισλανδίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.