Οι συνεταιριστικές τράπεζες και η συνεταιριστική τράπεζα Ηπείρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι συνεταιριστικές τράπεζες και η συνεταιριστική τράπεζα Ηπείρου

Παππά, Μαρία Π.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν και αναλύεται η οργανωτική δομή και οι στόχοι των συνεταιριστικών τραπεζών. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις συνεταιριστικές τράπεζες τη Ελλάδας και αναλύεται εκτενώς η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες, Συνεταιριστικές
Τράπεζες και τραπεζική, Συνεταιριστικές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.