Μοντέλα χρεοκοπίας των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μοντέλα χρεοκοπίας των επιχειρήσεων

Αβατζή, Δέσποινα Ι.

Αρχικά, παρουσιάζονται οι έννοιες πτώχευσης και χρεοκοπίας και τα μοντέλα πρόβλεψης μέσω της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών δεικτών. Συγκεκριμένα, στην εργασία αναλύεται ο κλάδος γάλακτος, γίνεται παρουσίαση των εταιριών και στην συνέχεια ο υπολογισμός των χρηματοοικονομικών δεικτών τους για τα έτη 2002-2013, ενώ αναλύεται το μοντέλο πρόβλεψης χρεοκοπίας του Altman.

Thesis
NonPeerReviewed

Μοντέλα πιστωτικού κινδύνου
Κίνδυνος πτώχευσης
Χρεοκοπία
Πτώχευση - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.