Χρηματοοικονομική ανάλυση των εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών κοινής ωφέλειας (2005-2014)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση των εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών κοινής ωφέλειας (2005-2014)

Στεργίου, Μαρία Α.

Αρχικά, αναλύεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, όσον αφορά τη λειτουργία του και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους κυριότερους αριθμοδείκτες και τη χρησιμότητά τους. Επίσης, γίνεται ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ κατά τα έτη 2005-2014 χρησιμοποιώντας τους βασικούς αριθμοδείκτες, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Τέλος, αναλύονται τα συμπεράσματα τα οποία έχουν προκύψει από τη μελέτη των οικονομικών στοιχείων και πως αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία του χρηματιστηρίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής ωφελείας
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.