Τουριστικό προϊόν Νομού Φλώρινας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Τουριστικό προϊόν Νομού Φλώρινας

Μοκίκας, Παντελής Κ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στις μορφές του Ελληνικού τουρισμού (κύριες και εναλλακτικές) και στη συνέχεια και παρουσιάζεται η ιστορία της Φλώρινας. Επίσης, προβάλλεται ο τουρισμός της Φλώρινας, συγκεκριμένα ποιες μορφές τουρισμού αναπτύσσονται και ποιοι οι τουριστικοί πόλοι έλξης της περιοχής. Τέλος, γίνεται SWOT ανάλυση και παρουσιάζονται οι ευκαιρίες και οι απειλές στην τουριστική ανάπτυξη της Φλώρινας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.