Πρακτικές εφαρμογές γενετικών αλγορίθμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Πρακτικές εφαρμογές γενετικών αλγορίθμων

Γκουροβάνωφ, Ιωάννης

Οι γενετικοί αλγόριθμοι αυτοί θεωρούνται μια τεχνική μετακίνησης από έναν πληθυσμό χρωμοσωμάτων (ακολουθίες από bits 0 και 1) σε άλλο καινούριο, κάνοντας χρήση μιας κατηγορίας φυσικής επιλογής παράλληλα με τελεστές επιλογής (selection), διασταύρωσης (crossover), μετάλλαξης (mutation) και αντιστροφής (inversion), οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τη γενετική. Κάθε χρωμόσωμα (το οποίο βασικά είναι μια υποψήφια λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος) αποτελείται από γονίδια (δηλαδή bits), και κάθε γονίδιο ουσιαστικά θεωρείται ως κάποιο δεδομένο αλληλόμορφο (allele). Στην παρούσα εργασία αναλύονται αρχικά βασικές έννοιες των γενετικών αλγορίθμων, περιγράφεται η γενική λειτουργία τους και παρουσιάζονται τα εργαλεία ανάπτυξής τους. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται τρεις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί με χρήση γενετικών αλγορίθμων, μια εφαρμογή που προσομοιώνει το Traveling Salesman Problem, μια που προσομοιώνει τη ζωή στον Άρη και μια που προσομοιώνει το CuttingStockproblem.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοτεχνολογία - Τεχνικές
Αλγόριθμοι
Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.