Πρακτικές εφαρμογές γενετικών αλγορίθμων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Πρακτικές εφαρμογές γενετικών αλγορίθμων

Γκουροβάνωφ, Ιωάννης

Οι γενετικοί αλγόριθμοι αυτοί θεωρούνται μια τεχνική μετακίνησης από έναν πληθυσμό χρωμοσωμάτων (ακολουθίες από bits 0 και 1) σε άλλο καινούριο, κάνοντας χρήση μιας κατηγορίας φυσικής επιλογής παράλληλα με τελεστές επιλογής (selection), διασταύρωσης (crossover), μετάλλαξης (mutation) και αντιστροφής (inversion), οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τη γενετική. Κάθε χρωμόσωμα (το οποίο βασικά είναι μια υποψήφια λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος) αποτελείται από γονίδια (δηλαδή bits), και κάθε γονίδιο ουσιαστικά θεωρείται ως κάποιο δεδομένο αλληλόμορφο (allele). Στην παρούσα εργασία αναλύονται αρχικά βασικές έννοιες των γενετικών αλγορίθμων, περιγράφεται η γενική λειτουργία τους και παρουσιάζονται τα εργαλεία ανάπτυξής τους. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται τρεις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί με χρήση γενετικών αλγορίθμων, μια εφαρμογή που προσομοιώνει το Traveling Salesman Problem, μια που προσομοιώνει τη ζωή στον Άρη και μια που προσομοιώνει το CuttingStockproblem.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοτεχνολογία - Τεχνικές
Αλγόριθμοι
Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)