Διεθνές εμπόριο και αγροτική πολιτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διεθνές εμπόριο και αγροτική πολιτική

Στότογλου, Γερμανός Μ.
Χαραλαμπίδου, Μελίνα Ε.

Γίνεται αναφορά στην έννοια, τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και τους περιορισμούς του διεθνούς εμπόριο. Στη συνέχεια, γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια της αγροτικής πολιτικής, στους λόγους ύπαρξής της και αναλύονται η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η σημασία του αγροτικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, γίνεται σύγκριση του διεθνούς εμπορίου με το διεθνές μάρκετινγκ και γίνεται αναφορά στο μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Διεθνές μάρκετινγκ
Διεθνές εμπόριο
Αγροτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.