Ο στρατηγικός σχεδιασμός των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ανάλυση και παρουσίαση κατάστασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ο στρατηγικός σχεδιασμός των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ανάλυση και παρουσίαση κατάστασης

Μιχαήλ, Άρτεμις

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση γενικών θεωρήσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού καθώς και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας ερωτηματολογίου, σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, η στρατηγική και το στρατηγικό management. • Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός. • Στο τρίτο κεφάλαιο είναι η έρευνα που έγινε στις επιχειρήσεις. Το ερωτηματολόγιο. • Συμπερασματικά καταλήγουμε πως οι επιχειρήσεις του δείγματος έχουν κατανοήσει την σημασία της στρατηγικής-στρατηγικού σχεδιασμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Διοίκηση και οργάνωση
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.