Η διάρθρωση της ευρωπαϊκής αγοράς φωτοβολταϊκών και η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η διάρθρωση της ευρωπαϊκής αγοράς φωτοβολταϊκών και η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών στην Ελλάδα

Ζαφείρη, Σοφία

Η παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκές μονάδες είναι μία τεχνολογία αιχμής. Η φωτοβολταϊκή μέθοδος αναπτύσσεται ταχύτατα στην Ευρώπη (και στην Ελλάδα όπου οι φυσικές συνθήκες είναι άριστες). Η ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια ανοίγει προοπτικές στην προσπάθεια που έχει αναληφθεί από την Ε.Ε. για μείωση, μακροπρόθεσμα των ατμοσφαιρικών αποβλήτων κατά τα 2/3. Η φωτοβολταϊκή μέθοδος βασίζεται στη χρήση του πυριτίου, υλικού που αποτελεί τη βάση παρασκευής ηλιακών φωτοβολταϊκών πάνελ, τα οποία χρησιμεύουν για τη μετατροπή της ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική. Η τεχνολογία της παραγωγής έχει ακόμη σχετικά υψηλό κόστος, γιατί στην αγορά του πυριτίου υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών. Παρουσιάζονται λοιπόν προβλήματα ανεφοδιασμού, που επιβάλλουν την ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής. Σημειώνεται πάντως σημαντική πρόοδος, γιατί πολλές χώρες επενδύουν τόσο στην παραγωγή πυριτίου όσο και στον τομέα της βελτίωσης της απόδοσης. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες όπως η Γερμανία, η Δανία και η Ισπανία αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση, για την επίτευξη ενός ορθολογικού και κυρίως, βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα διαθέτουν πληθώρα πλεονεκτημάτων λόγω του βαθμού απόδοσης, αλλά κυρίως λόγω της προστασίας του περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Αειφορική ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.