Οι διεθνείς εμπορευματικές ροές των αγροτικών προϊόντων και οι εξαγωγικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια αγορά.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Οι διεθνείς εμπορευματικές ροές των αγροτικών προϊόντων και οι εξαγωγικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια αγορά.

Ζησίμου, Αργυρούλα

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση όλου του φάσματος του γεωργικού τομέα. Γνωρίζοντας ότι η πορεία του εμπορίου των γεωργικών προϊόντων ανά τον κόσμο είναι σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας θα μελετηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της γεωργίας καθώς και οι παράγοντες που τον επηρεάζουν. Θα γίνει αναφορά στα γεωργικά εισοδήματα και την απασχόληση στον αγροτικό τομέα. Ειδικότερα, θα γίνει εστίαση στο βαθμό που επηρεάζεται η γεωργία από την απελευθέρωση του εμπορίου. Τέλος, θα αναλυθεί η θέση της ΕΕ και τα μέτρα που λαμβάνει ώστε ο γεωργικός τομέας να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά και αποδοτικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα
Αγροτικά προϊόντα
Γεωργία - Οικονομικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.