Ανάλυση διάρθρωσης των κυπριακών εξαγωγών εμπορευμάτων στο ενδοκοινοτικό και εξωτερικό εμπόριο και οι μέθοδοι εισόδου των κυπριακών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ανάλυση διάρθρωσης των κυπριακών εξαγωγών εμπορευμάτων στο ενδοκοινοτικό και εξωτερικό εμπόριο και οι μέθοδοι εισόδου των κυπριακών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά

Κουτσού, Φλώρος

Στην εργασία αυτή αναλύεται η διάρθρωση των Κυπριακών Επιχειρήσεων στο ενδοκοινοτικό και εξωτερικό εμπόριο και οι μέθοδοι εισόδου των Κυπριακών επιχειρήσεων στη Διεθνή Αγορά. Ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος αντιμετωπίζει με επιτυχία τη μεγάλη πρόκληση που συνεπάγεται η συμμετοχή της στη μεγάλη Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Η οικονομία της χώρας χαρακτηρίζεται από συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας, η οποία επιβεβαιώνεται συχνά και από τις θετικές αξιολογήσεις και σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Διεθνούς νομισματικού ταμείου και άλλων Διεθνών Οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2004, ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του Α.εγχ.Π της Κυπριακής οικονομίας σημείωσε άνοδο της τάξης του 3,4% που συγκρίνεται με τον μέσο όρο της αύξησης του Α.εγχ.Π στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη αυτή καταγράφηκε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, χαμηλού πληθωρισμού, και σταθερού, ισχυρού νομίσματος. Επίσης, το κατά κεφαλή εισόδημα της Κύπρου κατά το 2004 έφθασε το 81 % του αντίστοιχου μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μακροοικονομική σταθερότητα, σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισσαβόνας, θέτει γερές βάσεις για τη περαιτέρω επιτυχή πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τη συμμετοχή της στην Ευρωζώνη το συντομότερο δυνατό , πιθανότατα το 2008, όπως είναι ο στόχος των κυπριακών αρχών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρώπη - Οικονομικές συνθήκες
Διεθνές εμπόριο
Διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.