Το εισαγωγικό εμπόριο αυτοκίνητων στην Ελλάδα και η διοίκηση πωλήσεων των αντιπροσωπειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Το εισαγωγικό εμπόριο αυτοκίνητων στην Ελλάδα και η διοίκηση πωλήσεων των αντιπροσωπειών

Σταυρουλάκης, Κωνσταντίνος

Το αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας αφορά την εισαγωγή αυτοκινήτων στην χώρα μας παρουσιάζοντας την πορεία του κλάδου εισαγωγής και εμπορίας οχημάτων από το ξεκίνημά του την δεκαετία του '70 έως και σήμερα. Δίνεται έμφαση στην εμπορική πολιτική των αντιπροσωπειών και το βασικό μοντέλο διοίκησης τους καθώς και στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών που παρουσιάζουν τη συνολική εικόνα του εμπορίου αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Ο κλάδος εισαγωγής και εμπορίου αυτοκινήτων στην Ελλάδα αποτελείται από μικρό αριθμό εταιρειών με αρκετές διαφορές ως προς τα οικονομικά μεγέθη τους αλλά και τα δίκτυα πωλήσεών τους. Το μέγεθος του ανταγωνισμού των αντιπροσωπειών είναι συνεχώς αυξανόμενο καθώς η κατάκτηση της αγοράς είναι ο πρωτεύον στόχος των αυτοκινητοβιομηχανιών. Παρόλα αυτά όμως στις προτιμήσεις των καταναλωτών δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις καθώς ο βασικότερος παράγοντας για την αγορά ενός αυτοκινήτου παραμένει η τιμή του. Επίσης, ως συνέπεια του μεγάλου ανταγωνισμού που επικρατεί στον κλάδο του αυτοκινήτου, η λειτουργία διοίκησης των αντιπροσωπειών και η εμπορική πολιτική που ακολουθούν, εξελίσσεται συνεχώς με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο σε λίγα σχετικά χρόνια παρουσίας του στην Ελλάδα, από είδος πολυτελείας που θεωρείτο, σήμερα να αποτελεί ένα αναγκαίο μέσο εξυπηρέτησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.