Διαγώνια πεπλεγμένες μέθοδοι Runge-Kutta

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διαγώνια πεπλεγμένες μέθοδοι Runge-Kutta

Σδρόλιας, Κωνσταντίνος

Μέσα από τη παρούσα πτυχιακή εργασία, επιχειρείται να προβληθούν οι διαγώνια πεπλεγμένες μεθόδοι των Runge-Kutta. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά σε κάποιες βασικές πληροφορίες για τις διαφορικές εξισώσεις αλλά και για τις αριθμητικές μεθόδους επίλυσης αυτών των εξισώσεων. Αναφορά επίσης γίνεται στη μέθοδο του Taylor. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται αρχικά μια εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους Runge-Kutta, στη συνέχεια καταδεικνύεται πως διαφοροποιείται η μέθοδος στη δεύτερη και στην τρίτη τάξη της και στο τέλος του κεφαλαίου αναλύεται η μέθοδος αυτή σε μία πιο πολύπλοκη μορφή της που ονομάζεται διαγώνια πεπλεγμένη μέθοδος. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διαφορικές εξισώσεις
Μαθηματικά μοντέλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.