Η διάρθρωση αποστολής των ελληνικών προϊόντων στο ενδοκοινοτικό εμπόριο των χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2002-2009)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η διάρθρωση αποστολής των ελληνικών προϊόντων στο ενδοκοινοτικό εμπόριο των χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2002-2009)

Χαλκιά, Ελένη

Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο λειτουργεί η ενιαία εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαδικασίες και τρόποι αποστολής και παραλαβής εμπορευμάτων στο ενδοκοινοτικό εμπόριο των χωρών - μελών αλλά και τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις. Περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις βασικές αρχές μεταφοράς των εξαγόμενων εμπορευμάτων και ποιοι είναι ονομαστικά οι κρατικοί μηχανισμοί και υποστήριξης και ελέγχου του ενδοκοινοτικού εμπορίου και σε ποιους τομείς βοηθούν τις εμπορευματικές συναλλαγές του κράτους. Το πιο σημαντικό κομμάτι της εργασίας, είναι τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν και αναλύουν τις εξαγωγές - αποστολές των ελληνικών προϊόντων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά πόσο μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα υπάρχει από μέρος της χώρας μας και βέβαια κατά πόσο μεγάλη ζήτηση έχουν τα ελληνικά προϊόντα. Γενικά, η δυναμική της Ελλάδας, στο ενδοκοινοτικό εμπόριο των χωρών - μελών, φαίνεται αρκετά ισχυρή και δυνατή και αν η εκμετάλλευση γίνει σωστά θα υπάρχουν και πολύ καλά αποτελέσματα για την οικονομία της χώρας μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρώπη - Οικονομικές συνθήκες
Διεθνές εμπόριο
Εξαγωγές - Ελλάδα
Ευρωπαϊκή οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.