Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ιογενή νοσήματα ιχθύων

Κάνιμας, Παναγιώτης

Σε πολλές χώρες τα νοσήματα που οφείλονται σε ιούς προκαλλούν μεγάλη θνησιμότητα τόσο στα ψάρια ελεύθερης θάλασσας όσο και στα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας. Τα νοσήματα των ψαριών που οφείλονται σε ιούς είναι τα πιο επικίνδυνα για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Έχουν μεγάλη θνησιμότητα, δεν αντιμετωπίζονται με τα συνήθη θεραπευτικά μέσα και μεταδίδονται πολύ εύκολα. Οι ασθένειες από τους ιούς αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην διακίνηση των ψαριών από τα εκτροφεία ή από περιοχές που έχουν προσβληθεί. Οι διάφορες θεραπείες βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, οπότε περιοριζόμαστε κυρίως στον πολύ βασικό τομέα της πρόληψης (εμβολιασμοί).

Thesis
NonPeerReviewed

Ιχθυοκαλλιέργεια
Ψάρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.