Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις και οι επιδράσεις στον τομέα των ελληνικών τροφίμων.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις και οι επιδράσεις στον τομέα των ελληνικών τροφίμων.

Αργύρης, Απόστολος

Η ανάπτυξη των εκθέσεων στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο βρίσκεται ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες πραγματοποιούν ετησίως πολλές εμπορικές εκθέσεις σε διαφορετικούς κλάδους. Η Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης των εμπορικών εκθέσεων μπορεί να καταφέρει να ενισχύσει την εικόνα της και να βελτιώσει τις πωλήσεις και συνεπώς το εμπόριο της. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να οδηγήσουν στην ενίσχυση των εξαγωγών της χώρας μας και συνεπώς και της οικονομίας της. Βέβαια εκτός από την ενίσχυση των εμπορικών εκθέσεων, η Ελλάδα θα πρέπει να προβεί και σε συνεργασίες με άλλες χώρες όπως είναι οι Βαλκανικές, στις οποίες υπάρχει έντονη ζήτηση των προϊόντων της αλλά και κινητικότητα στην αγορά. Στην μελέτη αυτή θα εξεταστούν οι δυνατότητες ανάπτυξης των εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα, τι ισχύει την σημερινή εποχή και πως μπορεί να συνεργαστεί η χώρα μας με άλλες χώρες προκειμένου να ενισχύσει το εμπόριο της.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα
Τρόφιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.