Έλεγχος και διαχείριση συστήματος φωτεινών σηματοδοτών μέσω μικροελεγκτή Arduino

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Έλεγχος και διαχείριση συστήματος φωτεινών σηματοδοτών μέσω μικροελεγκτή Arduino

Πασιάκος, Κωνσταντίνος
Νερσέσοβα, Άνι

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην μελέτη των δυνατοτήτων χρήσης του μικροελεγκτή Arduino στη δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου και διαχείρισης φωτεινών σηματοδοτών. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δημιουργήθηκε εξ αρχής ένα πρωτότυπο, μια δηλαδή αποτύπωση συστήματος διαχείρισης φωτεινών σηματοδοτών μικρών διαστάσεων, όπου η λειτουργία του συστήματος έχει ως βάση τον μικροελεγκτή Arduino. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή στα συστήματα μικροελεγκτών, στους οποίους ανήκει και το Arduino. Υπάρχει μια σύντομη ιστορική αναδρομή και εξηγείται η διαφορά του μικροεπεξεργαστή με τον μικροελεγκτή. Επίσης, γίνεται μια αναφορά στις διάφορες κατηγορίες μικροελεγκτών που υπάρχουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται μερικές εκτενέστερες πληροφορίες σχετικά με το Arduino. Γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με τον μικροελεγκτή Arduino και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των διαφόρων εκδόσεων, που μπορεί κανείς να βρει σήμερα. Αναλύονται ακόμη οι λόγοι της επιλογής του συγκεκριμένου μικροελεγκτή για την υλοποίηση της εργασίας αυτής. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η διαδικασία κατασκευής της μακέτας. Πιο αναλυτικά, γίνεται αναφορά στα υλικά, τα βήματα κατασκευής και οι ιδιαιτερότητες που προέκυψαν κατά τη δημιουργία της. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ακόμη οι αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το κύκλωμα που υπάρχει στην μακέτα. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση του κώδικά που δημιουργήθηκε. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια εκτεταμένη παρουσίαση, με σκοπό την κατανόηση του κώδικα ο οποίος κάνει το Arduino να λειτουργεί ως ελεγκτής των φωτεινών σηματοδοτών που υπάρχουν στην μακέτα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Αισθητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.