Σήματα ποιότητας στον τουρισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σήματα ποιότητας στον τουρισμό

Ρουμπάς, Χρήστος Σ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στον τουρισμό ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο και στη συνέχεια, στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον τουρισμό. Επίσης, παρουσιάζονται τα σήματα ποιότητας σχετικά με τον τουρισμό και παρατίθεται η τουριστική ταυτότητα του νομού Κέρκυρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.