Σήματα ποιότητας στον τουρισμό

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Σήματα ποιότητας στον τουρισμό

Ρουμπάς, Χρήστος Σ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στον τουρισμό ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο και στη συνέχεια, στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον τουρισμό. Επίσης, παρουσιάζονται τα σήματα ποιότητας σχετικά με τον τουρισμό και παρατίθεται η τουριστική ταυτότητα του νομού Κέρκυρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.