Χρηματοοικονομική ανάλυση ενεργειακών επιχειρήσεων

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση ενεργειακών επιχειρήσεων

Παπαγιαννάκη, Ειρήνη

Αρχικά, περιγράφεται η εικόνα της ευρωπαϊκής και ελληνικής αγοράς ενέργειας και στη συνέχεια, γίνεται καταγραφή των οικονομικών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2009-2014. Επίσης, περιγράφονται τρεις Ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας και αναδεικνύονται οι ομοιότητες και οι διαφορές τους με την ΔΕΗ. Τέλος, γίνεται αναφορά στους χρηματοοικονομικούς δείκτες και αναλύονται τα αποτελέσματα από την σύγκριση των εταιρειών.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.